ข้อมูลเบื้องต้น
บ้านในโครงการหมู่บ้าน
บ้านสร้างเอง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
บ้านเดี่ยว 3 ชั้น
บ้านแฝด
Townhome 2 ชั้น
Townhome 3 ชั้น
อื่นๆ (ระบุ)
รายละเอียดประเภทมุ้งลวดที่ต้องการติดตั้งกับ "หน้าต่าง"เนื่องจากเป็นการประเมินราคาเบื้องต้น จะใช้ขนาดหน้าต่างเฉลี่ยที่ความกว้าง 75 ซ.ม. ความสูง 135 ซ.ม. ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม. ต่อบาน
จำนวน บาน
จำนวน บาน
จำนวน บาน
รายละเอียดประเภทมุ้งลวดที่ต้องการติดตั้งกับ "ประตู"เนื่องจากเป็นการประเมินราคาเบื้องต้น จะใช้ขนาดประตูเฉลี่ยที่ความกว้าง 95 ซ.ม. ความสูง 210 ซ.ม. ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2 ตร.ม. ต่อบาน
จำนวน บาน
จำนวน บาน
จำนวน บาน

หมายเหตุ : ราคาประเมินเป็นราคาสำหรับมุ้งลวดเฟรมอลูมิเนียมรูปแบบมาตรฐาน จำนวนการติดตั้งมุ้งลวดตั้งแต่ 10 บานขึ้นไป หากเป็นเฟรมรูปแบบอื่นๆ (เช่น UPVC , กรอบเหล็ก) รบกวนติดต่อฝ่ายขายเพื่อประเมินราคาอีกครั้ง